Červenec 2007

tanga

29. července 2007 v 18:20 | Klára |  Trapasy
Bloumaly jsme s kámoškou po městě. Narazily jsme přitom na výlohu , kde měli tanga s fakt suprovým leopardím vzorkem ! Ty jsem musela mít ! Vešla jsem do obchodu a rozhlížela se. Přišel ke mně hezký prodavač , mile se usmál a zeptal se , jestli hledám něco pro svého přítele něco určitého. Řekla jsem mu , že bych chtěla ty tanga z výlohy - pro sebe. V té chvíli se milý úsměv prodavače protáhl do ošklivé grimasy - a jal se mi vysvětlovat , že tohle je obchod s pánským prádlem , že to mají přece venku na vývěstce. Vytřelila jsem odtaď jako raketa... !
Renata , 15 let
Zdroj : BRAVO

hele co se mi povedlo

29. července 2007 v 18:15 | Klára |  Věci "jenom tak"
----------------------------------------____________@@@@@
___________@@@@@@@________@@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@_______@@
________@@____________@@@___________@@
__________@@__________________________@@
____@@@@@@______@@@@_____________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@__________@@
__@@____________@@@@@@@________@@
_@@____________@@@@@@@@______@@
_@@____________@@@@@@@@____@@@
_@@@___________@@@@@@@_______@@
__@@@@__________@@@@@__________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@_________________________@@
________@@___________@@___________@@
________@@@________@@@@________@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@_____@@@@@@
___________@@@@@_@
______________________@
_______________________@
________________________@
________________________@
________________________@___@@@
________________@@@@_@__@____@
______________@_______@@@__@@
________________@@@__@__@@
______________________@
_____________________@__________,-~-____---___,-~-_

Moje cena

29. července 2007 v 17:45 | Klára |  Moje výhry

Arka Noego-Noboj se

27. července 2007 v 19:46 | Klára |  videa
Jsou to takoví malí borci co hrají na různé hudební nástroje..(Arka Noego znamená Noemova Archa)

Tábor

20. července 2007 v 21:22 | Klára |  Velmi důležité
Zítra brzo ráno jedu na tábor takže tady nebudü do 27.7. ale přihlašujte se do soutěže o nej kolorizaci.Až přijedu tak se na to podívám:-)

Soutěž o nej kolorizaci

20. července 2007 v 17:30 | Klára |  bleskovky
Táákže tenhle obrázek nějak hezky zkolorizujte a pošlete na mail klarka.horackova@seznam.cz a já je dám na blog a vy budete hlasovat!:-)Ale než začnete cokoliv dělat napište se do komentářů a napište tam taky nějaký kontakt na vás.Beru prvních 5 lidí.

Ceny za bleskovku

20. července 2007 v 17:22 | Klára |  bleskovky

Bleskovka č. 5.-KONEC

20. července 2007 v 16:26 | Klára |  bleskovky
Už končím bleskovku č. 5 ale nebojte bude další;-)


Bleskovka

19. července 2007 v 17:19 | Klára |  Velmi důležité
TEĎ JSEM DÁVALA NA BLOG NĚCO DO ŠKOLY(JAKO BY NESTAČILO ŽE JSOU PRÁZDNINY:-))JÁ JENOM ŽE JEĎTE DOLŮ A TAM JE BLESKOVKA TAK SE PŘIHLAŠTE!!

Renesance

19. července 2007 v 17:14 | Klára |  Něco do školy
RENESANCE
- zrušila transcendentní úběžník, autoritu položila zpět na zem, racionální interpretace světa, racio zaujalo místo boha
- původ slova renesance můžeme hledat v italštině - poprvé tohoto termínu použil Vasari, a to ve slovním spojení 'rinascita dell arte antica', což volně přeloženo znamená návrat k umění antiky, římské antiky - římské památky se dochovaly v mnoha italských městech
- Italové si byli dobře vědomi, že v dávné minulosti byla Itálie s hlavním městem Římem středem civilizovaného světa
= znovuzrození majestátnosti Říma
- nový výtvarný sloh, obnova staré antické tradice, ne jen pasivní přejímání; znovuzrození, 15. - 16. století
- používali antické sloupové řády, ale vytvořili zcela vlastní prostorové uspořádání
- základní přehodnocení přístupu ke světu; nové sebehodnocení člověka - humanismus
- zahrnuje širší světonázor, individualismus - výrazné, zásadní odlišení od středověku; věk individualismu a naturalismu, sebevědomí člověka, který se odmítá podřizovat jiným autoritám; extrémně subjektivní projevy (vrcholí v dnešní době)
= mírou všech věcí je člověk - Protágoras; vyvýšení člověka jako totální autority
- éra vynálezů: námořní technika - kompas, Kolumbus; vesmír - Koperník - heliocentrismus; knihtisk - Gutenberg; perspektiva - Alberti
- malířství a básnictví se povzneslo z kategorie opovrhovaných řemesel mezi svobodná povolání
- umění poprvé není těsně spojeno s náboženským životem a přináší nové náměty s člověkem jako středem všeho zájmu; renesanční umění klade důraz na harmonii všech částí umění a vytváří tak jedinečný dojem jemné klasické krásy; kánon
- renesance oceňuje individuální výkon, signace děl; dokumentace, zájem o autora a jeho život: Giorgio Vasari
- vznikají sběratelé, mecenáši; vznikají galerie jako veřejné instituce (dříve díla v kostelech, radnicích, palácích)
- poprvé v historii se v této epoše objevuje idea uměleckého génia
 • - rozvoj zájmu výtvarných umělců o lidskou postavu (zájem anatomický - cenné poznatky)
- renesance: historický fenomén, který se zrodil (obdobně jako gotika) na jednom místě - ve Florencii po roce 1400
- Florencie je tou dobou finanční mocnost - banky, správně je to městský stát s demokratickým zřízením, tedy stejný typ správy jako v demokratickém antickém světě; v Itálii je politický neklid, avšak Florencie byla finančně krytá
- 1401 - 1402 vyhlášena soutěž na výzdobu západních bronzových dveří Florentského osmibokého baptisteria z 13. - 14. století - demokraticky se mohl přihlásit každý; vzešli dva finalisté: Lorenzo Ghiberti a Filippo Brunelleschi
 • - téma: obětování Izáka; vyhrál Ghiberti 1378 - 1455 (ten levnější) - klečící Izák jako chlapec (inspirace v antické plastice: chlapec vytahující si z nohy trn), chlapec atletický, kompozice složitější, vícerovinatější, natočení těla
 • - Brunelleschiho návrh zamítnut, ještě gotický, krásná drapérie, nově řešený Izák, otec: inspirace francouzskou plastikou - po kolena ve vodě; Brunelleschi se později vynoří jako architekt
 • - další reliéfy 1420 také od Ghibertiho - severní dveře
 • - snahy zobrazit prostor pomocí perspektivy, tajemství perspektivy nutno hledat v matematice
 • - první renesanční stavba - 1419 - Nalezinec - sirotčinec Ospedale degli innocenti, Florencie - jen portiko
HUMANISMUS
= filosoficko-etické stanovisko, jímž je ústřední místo přisuzováno člověku, jeho důstojnosti, blahu, jeho potřebám a zájmům
- v renesančním humanismu byl proti křesťanskému asketismu a sebeodříkání zdůrazněn člověk jako plnokrevná bytost žijící všemi smysly; znovuzrození člověka z ducha antiky; Petrarca, Dante, Boccaccio
7B - RANÁ RENESANCE A JEJÍ HLAVNÍ PRINCIPY V ARCHITEKTUŘE, PLASTICE A MALBĚ

MALÍŘSTVÍ
 • - raná renesance se v malířství projevuje snahou o vytvoření prostoru; již Giotto - empirická perspektiva
 • - pak renesanční umělci - zkoumání zákonitostí perspektivy - pavimento, umístění postav do prostoru
MASSACCIO 1402 - 1428
- první malíř, který se systematicky věnoval problému perspektivy
- výzdoba freskami kaple Brancacci v kostele Sta Maria del Carmine, ve Florencii; "inkunábule renesančního stylu v malbě"
 • Vyhnání z ráje - život prvních lidí, scéna citově napjatá, uvědomili si hřích, zoufalství, Eva křičí, postavy nepříliš anatomicky vydařené, ale zájem o soud jedince, velice působivý celkový výraz
 • Peníz daně - Kristus se svými učedníky, 1) před nimi je výběrčí daní, sv. Petr ulovil rybu, ta měla v tlamě peníz, 2) Petr podruhé, 3) podává peníz výběrčím = nový přístup, vržené stíny, barva tu jen jako rozlišovací prvek; jako médium k modelaci prostoru tu ještě neslouží (čb obrázek stejný dojem), postavy oblečené do antických rouch; linie, prostor, plastičnost
- Potrestání Ananiáše a rozdávání almužny - odehrává se na ulici, 1. portrét uličního interiéru; zobrazení obyčejných výjevů, žebráků - přistupuje k nim se zachováním jejich důstojnosti - humanistický přístup; snaha o správné vyjádření prostoru a postav v něm
- Nejsvětější trojice - v dolní části mrtvola v rozkladu; z žabí perspektivy, matematický způsob
raně renesanční mistři: perspektivní cvičení:
PAOLLO UCELLO 1397 - 1475 - Florencie
- Svatý Jiří bojuje s drakem - nepovedená jeskyně a drak, záliba v perspektivě
- Bitva u San Rema - roztažená kompozice, spadlá kopí určují prostor - míří na společný oběžníkový bod, "houpací" kůň, postava padlého válečníka v perspektivní zkratce; plasticita, postavy vystupují z prostoru
- Lov v lese - rytmus stromů, které se zmenšují a perspektivní lovečtí psíci zleva zprava rozmístěni pravidelně a zmenšují se
- malovaný jezdecký pomník gondotierovi v kostele Santa Maria del Fiore ve Florencii - malba soch pomníku - levnější než socha sama, původně důsledně realistická - malba z podhledu - člověk hleděl koni na břicho, toto musel přemalovat, a tak je sokl z podhledu a kůň s jezdcem z čelního pohledu
FRA ANGELICO 1387 - 1455 - Florencie
- opakující se témata: zvěstování… intimnější, citlivější; Kristus pašijový - posměváčci na něj plivou a fackují ho
v 15. století v Itálii školy:
- Toskána - důraz na linii, prostor
- Florencie - plastičnost - přesná kresba a modelace tvarů převládá nad smyslem pro barvu (Massaccio, Fra Angelico, Ucello,…)
- Benátky - "mizerné" kompozice, trošku horší kreslíři, ale specializovali se na problém barvy a světla, dokonalá barva a její vztah ke světlu (Veronese, Tintoretro, Tizian, Giorgone)
SOCHAŘSTVÍ - obecně: drapérie přiléhá k tělu tak, že jsou vidět tělesné formy (v gotice drapérie dominuje); renesanční sochařství též mění materiály, výjimečně používá dřevo (opovrhuje zaalpským gotickým uměním - řezbou), typicky užívá bronz
- reliéfy: severní dveře florentského baptisteria - opět Ghiberti - snaha budovat v nízkém reliéfu prostor pomocí perspektivy
DONATELLO 1386? - 1466
Svatý Jiří v nice modlitebny Or San Michele
- zde svatý Jiří hledí přímo ven z niky, snaha o vymanění se z architektury! (gotické sochařství bylo plně vázáno na architekturu)
- gotické sochy stály po obou stranách portálu v klidných vážných řadách a tvářily se jako bytosti z jiného světa
- Donatelův sv. Jiří stojí pevně na zemi, s nohama rozkročenýma, obličej vyzařuje energii a soustředěnost - pozoruje příchod nepřítele
- věž florentského dómu: sochy proroků; drapérie zcela opouští gotický charakter, v obličeji se zračí duchovní napětí - vnitřní rozpor
 • Prorok Habakuk - kontrast splývavé měkké drapérie a lysé hlavy, intenzívní vyjádření lidské psychiky
 • Prorok Jeremiáš - expresivní forma, nejde mu o to, zobrazit krásného člověka
- ranná renesance ještě nehledá ideál krásy, to až vrcholná
- tribuna ve Florentském dómu - Santa Maria del Fiore - zpěvácké chóry, liturgické potřeby; dovádějící děcka - maximální akce, zobrazení dětí nejen v aktu, ale i v akci = pohybový katalog; v renesanci zobrazování Ježíška - realisticky, jako kojence se všemi faldíky měkkostí kůže a poměrem hlavy k tělu = poukaz na Kristovo lidství
- výzdoba dveří kostela San Lorenzo - reliéfy dvojic světců na západní fasádě, subtilní prostředky, jemný reliéf
- Donatello měl hluboké teologické vzdělání
- Judita s hlavou Holoferna - před fasádou florentské radnice, jedna z mála dřevěných soch, vyjádření heroického ducha; pozvednutý meč, neprojevuje radost - hrdinové si uvědomují dopad činu
- David 1430 - první socha, která je koncipována plně samostatně - všechny pohledy na ní jsou rovnocenné = epochální význam; volně podaný mužský akt na základě studia modelu; stojí na uťaté hlavě Goliáše
- v Padově - výzdoba hlavního oltáře - Kladení Krista do hrobu - rytmizováno, citový výjev, církví odsouzeno zobrazení Panny Marie jako staré ženy vzadu, vyjadřuje bolest, utrpení
- Zázrak svatého Antonína (paduánského) - nízký reliéf (stlačený reliéf) - prostředky hloubky prostoru matematické, geometrické
- reliéfy ze života Jana Křtitele: Tančící Salome, používá zde perspektivy architektury k vytvoření prostoru
- jezdecký pomník zvaný Gattamelata - před chrámem sv. Antonína v Padově (inspirace z antiky z chrámu sv. Marka v Benátkách, kam bylo přivezeno sousoší jezdeckých soch z Konstantinopole); snaha o dosažení jednoty mezi jezdcem a koněm; jezdecká socha, lehce podživotní, umístěna vysoko - působí sugestivně; první velkoformátový jezdecký pomník po antice
- Máří Magdaléna ze dřeva (motiv i materiál oblíbený ve středověku) dílo z konce života, meditace
ARCHITEKTURA
- počátečním impulsem pro novou architekturu bylo znovuobjevení spisu Deset knih o architektuře od Vitruvia; podnítilo to stavební činnost, která vycházela z antických stavebních předloh - Leon Battista Alberti 1404 - 1472, (Andra Palladio 1508 - 1580 - vrcholná renesance)
- kostely: výstavní fasáda propracovaná do detailů; kopule
Santa Maria del Fiore
- Florencie - chrám, zvonice - kampanila a baptisterium; tato kombinace je běžná, např. Pisa; kostel a baptisterium jsou v ose, kostel na místě původního kostela Santa Reparta; 1. architekt Arnolfo di Cambia - čelní fasáda + část boční (zemřel 1302)
- návrh zvonice od Giotta (1330); 1357 - rivalita mezi architekty: Talenti a Cambio
- časové rozdíly při dostavbách jednotlivých sloupů, věnec kaplí před 1414
- definitivní komise na plán dostavby katedrály: vytvořeno tzv. modello! Modelo = nějak zdokumentovaný nápad - nemusí být 3D
- 1418 - soutěž mezi Brunelescchim a Ghibertim o stavbu kopule; rozhodla komise, že (gotickou) stavbu dokončí Filippo Brunelleschi (výzdobu dveří baptisteria získal v soutěži Ghiberti…)
- Brunelleschi vynalezl metodu, díky níž se podařilo sklenout obrovský prostor mezi pilíři
- vzorem pro kupoli byl Pantheon - 43m průměr, florentská je vyšší (římská je hemisferická), dvouplášťová lomená kopule - vnitřní - nosná a vnější ochranná (Chr. Wren v Londýně v kostele sv. Pavla - trojvrstevná klenba - mezi vrstvami je schodiště, původně pro kontrolu, dnes pro turisty; jiné proporce uvnitř a venku)
- tlak stěn kopule udržen tzv. "kamennými řetězy" = šikmé cihly - drží pevněji nesou tlaky, pláště kryjí před deštěm
- dokončení vnější fasády později, čelní fasáda v 19. stol.
San Lorenzo ve Florencii
- od Brunelleschiho 1419; bazilikální typ z antiky - bazilika sloužila jako 1. obchodní středisko - burza; 2. směnárna peněz - úschovna; 3. soud - v jistých dnech zasedal soud
313 povoleno křesťanství, bazilika se stane typem pro křesťanské stavby
- zde trojlodní, klasická; přejímání idejí z antiky
- sloupy - pata je z kamene a sloup z omítnutých cihel - imitace kamene, korintské hlavice
- Vitruvius 10 knih o architektuře (z 1. stol n.l. z Říma) - zdroj informací, Brunelescchi stavěl podle jeho textů
Bazilika Santo Spiriro
- navrhoval Brunelescchi, stavěl Maneti (Maneti jako první napsal životopis Brunelescchiho); trojlodní bazilika, každá loď ukončena kaplí
pětilodní chrám v Mantově - Giulio Romano, střídání plochých a valených stropů
7C - POVAHA A OSOBNOSTI VRCHOLNÉ RENESANCE - BENÁTKY, ŘÍM - rozkvět génia
PIERO DELLA FRANCESCA 1416? - 1492
- první velký umělec, otvírá cestu od rané renesance k vrcholné renesanci, hledá ideál krásy, ideální proporce
- působil v Urbinu, též v Římě
- vstřebal malbu florentskou i benátskou - syntéza obojího (linie, prostor a vztah barvy ke světlu)
- Křest Krista - desková malba, Kristus v ose obrazu, z boku Jan Křtitel v přímém profilu, krajina má realistický charakter - prostor obrazu běží dál do hloubky po řece Jordán (spíš kanál), v řece se odráží obloha = významné novum!; statičnost kompozice - slavnostní ustrnutí postav, vyplnění prostoru jakoby bílým světlem
- Bičování Krista - dvojkompozice: 1) vlevo v palácové architektuře (pavimento) je bičován Kristus, 2) vpravo v exteriéru tři muži diskutují - běžný denní výjev; objevují se tu již vržené stíny, zvládnutí perspektivy
- portréty Federica Montefeltra a jeho manželky - oba z profilu - detailní podání jak postav v prvním plánu bez popředí, tak pozadí s velmi vzdálenými perspektivami, tyto malby ovlivněné severskými: Van Eyckové
Cykly v kostele San Francesco v Arezzu
- máme jen předválečné dokumentace
- cyklus Legenda o Svatém Kříži 60. léta 15. století
1) Zvěstování Panny Marie
2) Královna ze Sáby - pozvána do Jeruzaléma ke králi Šalamounovi, když překračovala lávku, měla vidění - ze dřeva této lávky bude zhotoven kříž, na kterém bude ukřižován spasitel
3) Konstantinův sen - císař Konstantin v předvečer bitvy, měl vidění, že když přijmou symbol kříže - zvítězí = "pod tímto znamením zvítězíš", první realisticky podaný noční výjev - do té doby alegorie postavy noci; zde skutečně tma a umělé osvětlení, světlo vytváří iluzi hloubky; slavná legenda o snu, díky němuž přijal císař Konstantin křesťanskou víru
4) Bitva (následující den) - císař drží křížek
5) Nalezení kříže - dvě scény, jednotliví protagonisté se tu opakují - středověká konvence; pravost kříže potvrzena tím, že oživl nebožtík, ke kterému se kříž přiblížil
- cyklus ze života Krista
1) Panna Maria v naději - oděna jako měšťanka - nezvyklé!
2) Adorace Ježíška - tu již patrný renesanční individualismus, který je až na škodu čitelnosti výjevu, zavádí to množství interpretací; (později proti tomuto Tridentský koncil, který zavedl jednoznačná schémata zobrazování: Krista, svaté trojice, Panny Marie, Apoštolů…) 3) Panna Maria a spící Ježíšek na klíně - za nimi okolo kruh 12 apoštolů, v pomyslném středu nad PM s Ježíškem zavěšeno vejce! archetyp plodnosti (Jung)
SANDRO BOTTICELLI 1445 - 1510
- působil převážně ve Florencii, v jeho díle přechod od rané k vrcholné renesanci; současník Leonarda
- Judita s hlavou Holofernovou - tento dramatický výjev je tu záminkou pro skvostné podání krásné dívky, Botticelli hledá ideální proporce - protahování postav - kánon krásy
- Klanění tří králů
- Svatý Augustin - manifestace humanisty v jeho pracovně, zájmy: astronomie, matematika... (kabinet badatele)
- Portrétní tvorba - též předzvěst severské malby: Dürer, Van Eyck
- 80. léta 15. století Řím neměl žádné své umělce, tedy požádal florentské (Botticelliho), o výzdobu části Sixtinské kaple; papež Sixtus navrhl ikonografický program: zobrazit následky, které postihnou ty, kteří nedrží křesťanské víry - pás napravo při pohledu na budoucí poslední soud
- Primavera - Nymfa obtěžována větrem (příchod jara) - šaty tisícero květin, botanicky identifikovatelné, důraz na kaligrafickou linii
- Zrození Venuše (z mořské pěny) - postavy nejsou tak trojrozměrné
- výzdoba svatební truhlice: Venuše a spící Mars
- 90. léta ve Florencii - kázání dominikánského mnicha Savonaroly - proti přepychu a okázalosti, též proti prostopášným tématům malby; mnoho umělců mu podlehlo a změnilo kurs své malby; Botticelli mnoho svých obrazů spálil = nová témata: Pomlouvání pravdy, aj. srdceryvné náměty

Něco z Egypta

19. července 2007 v 17:11 | Klára |  Něco do školy
Faraoni Eypta....
Faraoni byli vládci Horního a Dolního Egypta, králové s neomezenou mocí. Faraon byl pozemským synem boha Re, nejvyššího ze všech bohů. Byl považován za žijícího Hora a uctíván jako bůh. Symbolem faraona byla dvojitá královská koruna, která symbolizovala Horní a Dolní Egypt. Bílá část znamenala Horní a červená Dolní Egypt. Po smrti faraona bylo jeho tělo balzamováno (mumifikace) a uloženo do sarkofágů. Mumifikace byl složitý proces, který připravil faraona na posmrtný život. Faraon byl uložen do hrobky s bohatou pohřební výbavou.
Tutanchamon
Obrazek
Faraon Tutanchaton, jak se původně jmenoval, vládl v letech 1347-1339 př. n. l. v době velké slávy 18. dynastie. Svým trůnním jménem se jmenoval Nebcheprure. Na trůn se poprvé posadil teprve jako devítiletý chlapec a vládl devět let, zemřel v osmnácti záhadnou smrtí.
Princ Tutanchaton vyrůstal na královském dvoře v Achetatonu. Jeho otec byl faraon Achnaton a matka pravděpodobně Kije, Achnatonova druhá manželka. Nemůžeme vyloučit ani otcovství Amenhotepa III. Egyptologové stále vedou spory, kdo vlastně Tutanchamon byl. Je také docela možné, že do královské rodiny vůbec nepatřil.
Tutanchamon patří k nejproslulejším faraonům vůbec. Způsobil to objev jeho hrobky, která byla kompletní i s pohřební výbavou. Je to paradox, protože pro egyptology je jedním z nejméně významných panovníků v historii celých egyptských dějin a mnoho se toho o něm stále neví.

Kdo byl Tutanchaton?

Význam jména Tutanchaton není úplně jasný. Může znamenat "příjemného života je Aton", "živoucí obraz Atona" nebo také "mocný je Atonův život".
Tutanchaton byl u dvora svého otce nezávislý. V Achetatonu se neklaněl Atonovi, ale uctíval Atuma, který podle pověstí stvořil počátek. Princ se veřejného života příliš neúčastnil, držel se spíše v ústraní. Jeho jméno se zřídka objevuje v některých textech, ale na stélách a v hrobkách už nefiguruje.
Tutanchaton se oženil s Achnatonovou třetí dcerou, krásnou princeznou Anchesenpaaton. Anchesenpaaton byla dcera královny Nefertiti a Achnatona. Při svém sňatku byl princ Tutanchaton ještě dítětem a princezna mladá dívka.
Jeho rádce (preceptor) byl vysoký hodnostář Aje a generál Haremheb, který velel egyptskému vojsku. Aje byl "božský otec" a vrchní velitel jednotek bojových vozů. Haremheb byl muž s nesmírnou mocí a byl skutečným vládcem Egypta, ale zatím zůstával v ústraní. Jeho chvíle teprve měla přijít. Princova korunovace se konala v Thébách, kam se celý královský dvůr vrátil, když opustili Achetaton vybudovaný jeho otcem Achnatonem.
Oběvení hrobky Tutamchamona.
Faraon Tutanchamon je nejznámější panovník z celé egyptské historie. Zapříčinil to Howard Carter, když v roce 1922 objevil jeho nevyloupenou hrobku. Jeho mumii našel až o tři roky později.

Egyptské památky

Egypt není země bohatá pouze na svou historii. Vyspělá staroegyptská civilizace po sobě zanechala úctihodné památky, které jsou proslulé po celém světě. Kdo by neznal egyptské pyramidy v gíze, které střeží sfinga, velkolepé chrámy v Egyptě, krásné reliéfy a papyrové svitky. Dochovaly se dokonce i šperky egyptských faraonů a královen.
Pojďme se společně podívat na Egyptské památky zblízka a prozkoumejme i méně známé stavby a předměty staré tisíce let. Prohlédneme si Egyptské pyramidy a odhalíme jejich tajemství. Také zjistíme, jaký účel má sfinga a podíváme se na objevené hrobky faraonů a jejich mumie.
Údolí králů
ObrazekŠpatně přístupné Údolí králů sloužilo jako pohřebiště faraonům z 18. dynastie a později i 20. dynastie. Nachází se na západím břehu Nilu nedaleko starobylého města Théby.

Jaké hrobky byly v Údolí králů nalezeny?

V současné době je nám známo celkem 62 hrobek, které se na území Údolí králů nachází. Všechny však nejsou hrobkami králů, celých 38 hrobů je nekrálovských.
Většina hrobek byla vyloupena již ve starověku a proto kněžští králové z 20. dynastie ukryli mnoho královských mumií do tajné skrýše v Del el-Bahrí, které byly v minulém století objeveny a přesunuty do Egyptského muzea, aby byly zachráněny.
ObrazekAmonův chrám v Karnaku
Amonův chrám v Karnaku je monumentární komlex, jaký nemá obdoby nikde na světě. Nebyl vystavěn jako jednoznačná stavba, ale byl budován a dotvářen po dobu více než dva tisíce let.
Chrám v Karnaku byl centrem celého Amonova kultu.Město bohů. Dnes je jeho největší část v troskách Avšak to, co zůstalo na místě navzdory ničivé síle věků, nás nepřestane udivovat. Tvořil vlastně takové
Každý panovník přiložil ruku k dílu. Všichni se chtěli zavděčit největšímu z bohů, Amonovi, novou stavbou nebo aspoň úpravou areálu.
Hradba chrání celkem tři svaté části - první je zasvěcena bohu Montovi, druhý Amonovi a třetí jeho manželce Mút.
ObrazekRosettská stéla
Velký pokrok v luštění hieroglyfů nastal až v červenci roku 1799, kdy Napoleonova invazní armáda zcela náhodou nalezla unikátní historický předmět: Rosettskou desku.
Velký pokrok v luštění hieroglyfů nastal až v červenci roku 1799, kdy Napoleonova invazní armáda zcela náhodou nalezla unikátní historický předmět: Rosettskou desku. Rosettská stéla je ve skutečnosti pamětní deska, která otevřela dveře k rozluštění tajemství hierglyfů.
Rosettská deska byla nalezena poblíž města Rašídu na západním rameni v Deltě Nilu nedaleko pobřeží. Stéla je kámen z masivního černého čediče velká přibližně jako deska stolu. Je 118 cm vysoká, 77 cm široká a 30 cm silná, váží 762 kg. Stéla je bohužel silně poškozená a v původním stavu byla přibližně o 50 cm vyšší.
Na desce jsou nápisy ve třech různých písmech - v horní části jsou eyptské hieroglify, uprostřed je démotické písmo a ve spodní části je řečtina. Všechny tři části jsou poškozené, nejvíce však vrchní oddíl.
Tím, že na desce byly stejné texty v několika různých písmech, bylo možné rozluštit egyptské hieroglyfy. Řečtina byla známým písmem. Deska byla po objevení převezena do Káhiry, kde s luštěním začali francouzští vědci.
Napoleonova armáda byla roku 1801 poražena a kámen byl podle Alexandrijské dohody v roce 1802 převezen do Velké Británie, kde po několika měsících provedl Stehen Weston překlad řecké části. Badatelé začali horlivě luštit a předháněli se, kdo dříve toto tajemství hieroglyfů rozluští.
kalendář
ObrazekRok starých Egypťanů se dělil na tři roční období po čtyřech měsících, které získaly své názvy podle náboženských svátků typických pro ten či onen měsíc a z nichž každý čítal třicet dní, zbylých pět kalendářních dnů bylo věnováno svátkům rozličných božstev. Tyto dny bylo obecně pokládány za nebezpečné a nešťastné.
Egyptský kalendářní rok se však neshodoval s astronomickým rokem a ke shodě docházelo vždy až po 1463 letech, k jedné ze shod došlo právě v průběhu proslulé 18. dynastie. Avšak i přesto byl egyptský kalendář velmi kvalitní, o čemž svědčí i fakt, že když Julius Caesar vytvářel svůj juliánský kalendář, nechal si z Egypta přivolat učence, kteří mu měli být nápomocni.

Rozdělení ročních období

Rozdělení ročních období bylo spjato, stejně jako celá existence egyptské civilizace, na periodách Nilu. První egyptské roční období se tak nazývalo achet, doba záplav, a dělilo se na čtyři měsíce thot, paofi, atyr a choiak. Druhé období bylo pojmenováno peret, doba setby, skládající se z měsíců tybi, mechir, famenat a farmuti. Poslední roční období bylo shemu, doba sklizně, jež zahrnovalo měsíce pachons, paini, epifi a mesore.
Naopak dělení dne na 12 denních a 12 nočních hodin bylo vždy druhořadé a k jeho měření sloužili vodní hodiny a též méně přesné sluneční hodiny.
Velkou zajímavostí se stala forma počítání letopočtu, pro Egypťany neexistoval jako pro nás žádný pevný bod, od něhož by se odvíjel letopočet, ale datum začali vždy znovu počítat od nástupu nového panovníka na trůn, takže to potom vypadalo kupř. takto : "Ona událost se stala dvacátého dne, druhého měsíce záplav, ve druhém roce panování toho a toho panovníka."
BOHOVÉ
Tak bohatý a pestrý systém náboženství nemá snad žádný jiný národ než měl starověký Egypt, kdy existovalo více než 2000 bohů a bohyň. Egyptští bohové byli uctíváni v hojné míře po celé zemi, v různých částech Egypta většinou vládli jiní bohové. V Thébách to mohl být Amon a v Memfidě (Mennoferu) to byl Ptah.
Egyptští bohové a bohyně měly podoby zvířat, předmětů i vymyšlených fantastických bytostí a strašlivých démonů. Mnoho bohů mělo podobu mužského těla se zvířecí hlavou, jako Anubis, Sobek a další.
Bohové Egypta se také měnily podle vůle faraona. Achnaton, známý jako král kacíř, všechny bohy svrhl a jediný bůh byl Aton.
O egyptských bozích stručně..

Anubis, Anup

ObrazekAnubis byl egyptský bůh mumifikace a pohřebišť uctívaný v podobě černého šakala. Díky tomu, jaký význam Egypťané přikládali mumifikaci a balzamování, patřil Anubis mezi nejdůležitější bohy. Anúbis je latinské označení, často se také setkáváme s názvem "Anup" nebo "Anúbis".
Vyobrazován byl buď jako ležící šakal nebo jako muž se šakalí hlavou. Jeho emblémem byla berla s vycpanou kůží bezhlavého zvířete. Pohřebiště se nacházejí na okraji pouště, kde se toulají šakali a divocí psi, proto měl Anubis tyto podoby - podoba černého šakala je častější.
S šakalím bohem se setkáváme téměř v každé hrobce a na každém sarkofágu. Je zobrazován i v Knize mrtvých, na nástěných reliéfech a na sochách. V chrámech většinou míval svou vlastní kapli. Jeho nejkrásnější a nejzachovalejší sošky pocházejí z nejzachovalejší pohřební výbavy všech dob, z hrobky krále Tutanchamona z Údolí králů.
Anúbis byl podle textů z pyramid čtvrtým synem boha Re. Pozdější písemné památky říkají, že byl synem boha Usira a jeho sestry Nebthety.

Jaké funkce měl Anúbis...

Abubis je ochránce pohřebišť a zemřelých a objevitelem mumifikace, kterou poprvé provedl na mrtvole Usirea. Šakalí bůh byl vedoucím celého obřadu balzamování a měl i další funkce. Vítal zemřelé v podsvětí a doprovázel je na cestě k poslednímu soudu u boha Usira, kde bylo váženo jejich srdce na vahách spravedlnosti. Účastnil se také obřadu otevírání úst.
Obrazek
Kněží si při mumifikaci nasazovali Anubisovu masku, aby se bohu přiblížili. V Egyptě plnil důležitou úlohu a byl uctíván téměř po celé zemi.
Amon
Amon byl bůh Slunce. V období Nové říše se stal hlavním bohem Egypta, byl prohlášen za krále bohů a mimo jeho politický význam byl Amon také nejúctívanější bůh mezi obyčejnými lidmi. Takového významu nabyl díky úspěchu thébských vládců. Od doby XI. dynastie byl centrem Amona chrám v Karnaku.
ObrazekAmon byl bůh Théb. Měl mnoho podob, nejčastěji byl zobrazován jako člověk. Eypťané ho také nazývali vezír chudiny.
Jak Amon sílil, rostla síla a bohatství i jeho kněžích. Možná tento fakt zapříčinil jeho odstranění za vlády faraona Achnatona, který zapřel veškeré egyptské bohy a jediným pravým bohem nazval Atona. Po smrti faraona Achnatona ilné smrti se Egypt vrací zpět k Amonovi.
Thotov
ObrazekThovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána.
Můžeme se také setkat s vyobrazením muže s ibisí i paviání hlavou, někdy s královskou korunou a srpem měsíce.
Podle některých staroegyptských legend byl prvním vládcem na světě a opravňoval mrtvé ke vstupu do podsvětí. Někdy se také můžeme setkat s jeho spojením s jinými bohy. V Memfidě byl často spojován s bohem Ptahem a podle kněžích boha Re byl Reovým jazykem, srdcem i rozumem.
Podle učení některých kněží vznikl svět z vejce, které snesl Thovt do hnízda. Hnízdo bylo postavené na keři vyrostlém z vesmírného pravodstva.
Umění
ObrazekKlasické egyptské umění zahrnuje přibližně třítisícileté období, po které až na malé odchylky, zůstalo téměř neměnné. Již ve svých počátcích, tedy v době archaické ( 1. a 2. dynastie ), vynikalo egyptské umění kvalitou ztvárněných postav a předmětů a v sochařství se velmi časně projevila jednoduchost a jasnost formy, dodávající uměleckým dílům nadpozemský rámec. Emoce zde mívaly vždy přesně vyměřené mantinely.
V umění starého Egypta hrála vždy nanejvýš důležitou roli víra Egypťanů v rozličná božstva a v posmrtný život, i sama faraónská instituce měla svůj důležitý význam, dodávala, a to ať již v sochařství či malířství, vysoce autoritativní tón, současně se můžeme setkat i s obrovským množstvím výjevů z běžného života obyčejných lidí.
I čas mírně proměnil umění. Kupříkladu zpodobené ženy v předdynastické éře jsou mnohem více masitější a robustnější a i u mužských detailů se bral více důraz na silné paže, vypracované svaly na nohou a ostřejší rysy tváře než-li v dobách dynastických. Naopak ve zpodobeních královských z dob Staré říše můžeme pozorovat ve tváři zobrazeného faraóna nadpozemskost, božství a přísný pohled. Oproti tomu se za dob Střední říše panovníkovi v očích zračí mírná nejistota a obavy, způsobené nepokoji z doby 1. přechodného období.
A faraóni Nové říše? Jejich až dogmatický způsob zobrazení, byl mírně narušen amarnským uměním, jež vnesl více reality do podob panovníků, kteří nehledě na věk či na pohlaví, bývali vždy zobrazováni jako mladí, statní muži, odhodlaní vést svou zemi k blahobytu, k všeobecnému bohatství a tedy k principu maat.
Ipodoby zvířat se v průběhu času proměnili. Zvířata zpočátku dynastické éry nezapřou své autoritativní, pánovité a majestátní postavení těla. Můžeme se s nimi setkat kupříkladu u lva, vynášejícího na odiv svou brutální sílu, u kočky, s její moudrostí i lstivostí, či sokola, chovajícího ve svých rukou královskou a boží moc. V mladších dobách krutější a brutálnější zpodobení zvířat, pozbyla na významu a zvířata, ač stále silně v úctě a bázni, získala titul zástupců všech zvířat onoho daného druhu, uvědomujících si svou moc a jedinečnost.

Zobrazení lidského těla

Dnes nás již mírně zaskočí, když spatříme zobrazení Egypťanů po starověkém způsobu, neboť se celkem značně odlišuje od nám dobře známých nákresů lidského těla.
Hlava je brána z profilu, stejně jako boky, chodidla a nohy, naopak u ramen je to jasný en face.
Ale pro tehdejší malíře, kresliče a sochaře, neznající dnešní perspektivu, to byl nejlepší způsob, jak dodat postavám co nejvíce na reálnosti.

Barvy

Staří Egypťané získávali většinu barev pro své malby z přírodních surovin, jež vytěžili či chemicky upravili a poté roztloukli a zředili vodou.
Pro barvu bílou se používal vápenec či sádra, pro žlutohnědou barvu hrudky okru, pro žlutou sirník arzenitý, pro černou kouř a uhlí, pro zelenou malachit, pro modrou barvu azurit či sklovina a pro barvu červenou kysličník železa. Když již byla barva získána, použila se paleta. Palety byly velmi odlišných druhů, některé připomínaly zvířata, květiny či jiné zdobné motivy a byly vytvořeny s velkou precizností, za palety mohly zároveň posloužit i nilské lastury.
Také množství použitých odstínů barev se během času proměnilo, v době Staré říše převažovala zejména černá a bílá barva a až postupně se přidaly další barvy, červená, žlutá, modrá či zelená, které dodaly nádheru výjevům z přírody, tanečnicím, hudebníkům či lovcům a veslařům.

Bleskovka 5.

18. července 2007 v 14:01 | Klára |  bleskovky
Takže další bleskovka:o)
1.Jméno
2.Oblíbená barva
3.Chodíš s někým:-)
4.Nevadí ta předchozí otázka
5.Líbí se ti můj blog
6.Chybí vám tu něco
7.Už nic;-)
Beru prvních 6 lidí!!!

Stáj Ufonek

18. července 2007 v 9:51 | Klára |  zajímavostiii
Ufonek.net - váš svět zvířátek
Virtuální stáj Ufonek
Vše pro tvůj mobil!

Pro Cyrkuličku

14. července 2007 v 20:35 | Klára |  bleskovky

Dnes pátek 13.7.2007

13. července 2007 v 19:28 | Klára |  Píšu co dělám(nudaaa)
Takže dneska je pátek třináctého.
Ale mně to přijde jako každý jiný den.Ráno jsem vstávala asi o půl osmé a jela autobusem se sestřenkou do města.Proč vůbec psát co jsme mohli dělat.Co asi můžou dvě střelené puberťačky ve městě dělat:-)).No a pak jsem jela domů.Cestou domů jsem si přečetla celou knížkou "Anglické růže"od Madonny kterou jsem dostala než jsme jeli domů.Je hrozně tenká proto jsem ji přečetla cca za 1O minut:-)..Pak jsem jela znovu do města a jela jsem se stříhat.Teď(když píšu do blogu)mi padají vlasy do očí protože je mám hrozně krátké:-))..No jela jsem s taťkou protože mamča nemohla.Teď sedím sama u něho v kanceláři(v práci)a píšu co dělám na noteboku do blogu.Sedím tady už od 16:30 a budu tady sedět cca do osmy večer:-((..No moc se mně nechce a tak chodím na internet tam kam by mě ani jindy nenapadlo jít..Docela nuda..To je asi jediná smůla kterou dneska mám...


Pro Magdu

7. července 2007 v 14:12 | Klára |  na tvůj blog

Nový vzhled

7. července 2007 v 12:22 | Klára
Ahojky
Vytvořila jsem nový vzhled blogu(ale to jste asi všimli).
Napište do komentářů jak se vám to líbí abych to kdyžtak zase změnila:-)

Počítadlo

6. července 2007 v 11:42 | Klára